İlaç, Gıda ve kimya firmalarına temiz oda ve üretim alanları için gerekli makina ve prosesleri üretiyoruz. Yurtdışından gelen ürünleri Avrupa normlarında en iyi şekilde bilgisayar ortamında tasarlayarak hayata geçiriyoruz. Risk analizlerini yapıp bilgi ve tecrübemizi ürünlerimize aktarıyoruz.

Müşteriden aldığımız URS ler ile bilgi tecrübemizi harmanlayarak taslak tasarımları yapıyoruz. Yaptığımız tasarımlar daha sonra risk analizleri (SWOT) ile tamamlanmaktadır. Üniversite - SAnayi iş birliği çerçevesinde , hareketli yapılarda analizler yapıyoruz. Müşterilerimizin çalışma şartlarına uygun hale getirilen tasarımlar daha sonra hayata geçirilmektedir.